• Krijg ik doorbetaald als ik ziek ben?

  Het is belangrijk dat je je aan de volgende regels houdt als je ziek wordt terwijl je via NL-Techniek werkt:

  • Meld je op tijd ziek, zowel bij je leidinggevende als bij ons (via 085-0640270.
  • Houd je aan de voorschriften bij ziekte die in het verzuimprotocol staan. Deze heb je bij je arbeidsovereenkomst ontvangen. Je moet bijvoorbeeld (binnen redelijke grenzen) beschikbaar zijn voor controles.

  Doorbetaling loon

  Bij de volgende contracten betaalt NL-Techniek je salaris door als je ziek/arbeidsongeschikt bent tot de einddatum van je contract:

  • Een fase A contract zonder uitzendbeding (er geldt wel 1 wachtdag)
  • fase A bepaalde tijd
  • fase B of C contract

  Je krijgt een percentage van je loon gebaseerd op hoeveel je gemiddeld hebt gewerkt de laatste 26 weken. In plaats van twee heb je één wachtdag. Ook hier geldt dat als je beter bent, je altijd eerst contact met je vestiging moet opnemen voordat je weer aan de slag gaat. Lees de CAO voor Uitzendkrachten voor meer informatie.

 • Wat gebeurt er als de uitzendkracht ziek is?

  De uitzendkracht meldt zich ziek bij de leidinggevende en bij NL-Techniek. Als de uitzendkracht ziek is, dan is artikel 25 van de ABU-CAO van toepassing. Voor de uitzendkracht met een overeenkomst in fase A met uitzendbeding geldt dat bij ziekte de opdracht, en daarmee de uitzendovereenkomst eindigt. De uitzendkracht is dan uit dienst en heeft recht op een ZW-uitkering. De uitzendonderneming moet de ZW- uitkering aanvullen.

  Voor de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat bij ziekte het loon voor de duur van de overeenkomst moet worden doorbetaald. Het 1e jaar 90%, het 2e jaar 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

NL-Techniek voor opdrachtgevers

NL-Techniek brengt vraag, aanbod en kennis bij elkaar. Het lukt maar niet om die goed opgeleide monteur te vinden voor de afdeling werktuigbouw. Of is er door groei een vacature gekomen voor een extra procesoperator in diverse ploegen? Wij weten raad! Door het inzetten van ons uitgebreide netwerk en door gebruik te maken van onze slimme marketingcampagnes werven wij zeer efficiënt de juiste kandidaten voor u!

Lees meer over het aanmelden van een vacature.

Contact opnemen